Rasfoire documente

Decizia 9/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 110 alin. (1) si ale art. 116 lit. a) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata

publicat in M.Of. 226 din 04-mai-2001

Decizia 10/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 'privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania'

publicat in M.Of. 226 din 04-mai-2001

Decizia 54/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, precum si ale art. 6 alin. 2 teza intai din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 126/1998

publicat in M.Of. 226 din 04-mai-2001

Decizia 58/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 226 din 04-mai-2001

Decizia 59/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 150 si art. 152 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 226 din 04-mai-2001

Decizia 61/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

publicat in M.Of. 226 din 04-mai-2001

Hotarirea 4/2001 privind inscrierea la examenul de aptitudini profesionale organizat de Camera Auditorilor din Romania

publicat in M.Of. 226 din 04-mai-2001