Rasfoire documente

Legea 201/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Elvetiei si a Intelegerii asupra proiectului - Proiect elvetian privind energia termica (Buzau, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001

Legea 202/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul pentru reforma protectiei sociale si implementarea acquisului comunitar in sectorul social (Consensus III), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001

Decretul 265/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul pentru reforma protectiei sociale si implementarea acquisului comunitar in sectorul social (Consensus III), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001

Ordonanta urgenta 57/2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Romane si reglementarea unor cheltuieli specifice

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001

Hotarirea 385/2001 pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute in Legea viei si vinului nr. 67/1997

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001

Decretul 264/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Elvetiei si a Intelegerii asupra proiectului - Proiect elvetian privind energia termica (Buzau, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001

Ordinul 113/2001 privind renovarea exterioarelor constructiilor din statiunile turistice de pe litoral

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001

Ordinul 462/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001

Ordinul 719/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna mai 2001

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001

Decizia 828/2001 privind vamuirea unor categorii de marfuri

publicat in M.Of. 211 din 26-apr-2001