Rasfoire documente

Hotarirea 397/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului din administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat' in administrarea Serviciului de Protectie si Paza

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Hotarirea 387/2001 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1224/2000 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din proprietatea publica a statului si din administrarea Muzeului National de Arta al Romaniei in proprietatea Patriarhiei Romane

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Hotarirea 393/2001 privind garantarea de catre Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Hotarirea 395/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Consiliului Local al Comunei Parancea, judetul Bacau

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Hotarirea 396/2001 privind functionarea Corpului consilierilor diplomatici

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Hotarirea 398/2001 privind unele masuri de redresare financiara a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Ordinul 6104/2001 pentru aprobarea Metodologiei de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Ordinul 1/2001 pentru aprobarea Metodologiei de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Protocolul 6/2001 privind stabilirea, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 si ale ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 181/2000 si nr. 252/2000, a preturilor minime la alcool si la bauturi alcoolice

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Rectificare din 2001 la hotararile Parlamentului Romaniei nr. 2/2001 si nr. 4/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 8 februarie 2001

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Rectificare din 2001 la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 240/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Legea 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Metodologie din 2001 de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Metodologie din 2001 de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001