Rasfoire documente

Legea 180/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Decretul 238/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Hotarirea 377/2001 privind finantarea in anul 2001 din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii a lucrarilor de consolidare a structurii de rezistenta, precum si de reabilitare a cladirii scolii Grupului scolar cu program sportiv Deva, judetul Hunedoara

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Hotarirea 378/2001 privind alocarea sumei de 3.800 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii 'Conducta racord gaze naturale din magistrala ROMGAZ si Statie - Reglare-Masurare pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Popesti, Roesti, Sirineasa, judetul Valcea'

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Hotarirea 380/2001 privind aprobarea valorii cosului minim de consum lunar pentru trimestrul IV al anului 2000

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Hotarirea 381/2001 privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome 'Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian' - ROMATSA pentru anul 2001

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Ordinul 64/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Ordinul 313/2001 privind intrarea in vigoare a Conventiei dintre Romania si Irlanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe castigurile de capital

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Ordinul 5/2000 pentru aprobarea Metodologiei privind incadrarea pe categorii a consumatorilor de energie electrica

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Metodologie din 2000 privind incadrarea pe categorii a consumatorilor de energie electrica

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Norma din 2001 privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Hotarirea 379/2001 privind aprobarea incadrarii in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri judetene situate in judetul Tulcea

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001