Rasfoire documente

Legea 199/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 279/2000 privind aprobarea surselor de plata pentru achitarea de catre Ministerul Finantelor a obligatiilor financiare asumate de Banca Generala de Credit si Promovare - BANKCOOP - S.A. ce decurg din Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industriala, in valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995

publicat in M.Of. 209 din 25-apr-2001

Decretul 261/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 279/2000 privind aprobarea surselor de plata pentru achitarea de catre Ministerul Finantelor a obligatiilor financiare asumate de Banca Generala de Credit si Promovare - BANKCOOP - S.A. ce decurg din Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industriala, in valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995

publicat in M.Of. 209 din 25-apr-2001

Legea 200/2001 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala

publicat in M.Of. 209 din 25-apr-2001

Decretul 263/2001 privind promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala

publicat in M.Of. 209 din 25-apr-2001

Hotarirea 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

publicat in M.Of. 209 din 25-apr-2001

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

publicat in M.Of. 209 din 25-apr-2001