Rasfoire documente

Hotarirea 359/2001 privind aprobarea unei licente de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala 'Aindpex' - S.A.

publicat in M.Of. 205 din 24-apr-2001

Hotarirea 382/2001 privind transmiterea unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale 'Arcadia 2000' - S.A. Bucuresti in domeniul public al municipiului Botosani si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

publicat in M.Of. 205 din 24-apr-2001

Legea 181/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998-2000

publicat in M.Of. 205 din 24-apr-2001

Decretul 239/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998-2000

publicat in M.Of. 205 din 24-apr-2001

Hotarirea 386/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Judetean Mehedinti in administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si in folosinta gratuita a Mitropoliei Olteniei

publicat in M.Of. 205 din 24-apr-2001

Hotarirea 388/2001 privind trecerea unor lucrari de arta monumentala din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

publicat in M.Of. 205 din 24-apr-2001

Hotarirea 394/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei

publicat in M.Of. 205 din 24-apr-2001

Ordinul 29/2001 pentru aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide

publicat in M.Of. 205 din 24-apr-2001