Rasfoire documente

Hotarirea 355/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori la 14 decembrie 2000 si la 9 ianuarie 2001 la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999

publicat in M.Of. 178 din 09-apr-2001

Hotarirea 356/2001 privind recunoasterea Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari-Fluviali din Romania ca fiind de utilitate publica

publicat in M.Of. 178 din 09-apr-2001

Hotarirea 358/2001 privind numirea delegatiei partii romane in Comisia mixta pentru intretinerea si reconstituirea frontierei in sectorul de uscat al frontierei de stat romano-bulgare

publicat in M.Of. 178 din 09-apr-2001

Hotarirea 363/2001 privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al orasului Topoloveni si in administrarea Consiliului Local al Orasului Topoloveni, judetul Arges, a lucrarii de arta monumentala 'Ion Mihalache'

publicat in M.Of. 178 din 09-apr-2001

Hotarirea 364/2001 privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al municipiului Sfantu Gheorghe si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, a lucrarii de arta monumentala 'Miko Imre'

publicat in M.Of. 178 din 09-apr-2001

Hotarirea 365/2001 privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al municipiului Bacau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacau, judetul Bacau, a lucrarii de arta monumentala 'George Apostu'

publicat in M.Of. 178 din 09-apr-2001

Hotarirea 366/2001 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000

publicat in M.Of. 178 din 09-apr-2001

Ordinul 146/2001 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 61/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice si a anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 125/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism

publicat in M.Of. 178 din 09-apr-2001

Ordinul 321/2001 privind actualizarea limitelor maxime de cheltuieli pentru actiunile de protocol

publicat in M.Of. 178 din 09-apr-2001