Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001

Ordonanta urgenta 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001

Legea 46/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru taranime bazat pe cupoane atribuite gratuit

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001

Decretul 81/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul national pentru taranime bazat pe cupoane atribuite gratuit

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001

Hotarirea 348/2001 privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, pentru inceperea lucrarilor de inlaturare a efectelor produse de inundatii, ca urmare a revarsarii raului Oltet si a paraielor Rosu si Barza din judetul Olt, comuna Dobrun

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001

Hotarirea 349/2001 pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001

Hotarirea 350/2001 privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii pe anul 2001 a lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii 'Scoala cu 24 de sali de clasa nr. 4 Petrosani', judetul Hunedoara

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001

Hotarirea 351/2001 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Orasului Calan, judetul Hunedoara, in vederea repunerii in stare de functionare a retelelor de apa si canalizare

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001

Hotarirea 354/2001 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea Agentiei Nationale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundatiei 'Post-Privatizare'

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001

Hotarirea 367/2001 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

publicat in M.Of. 175 din 06-apr-2001