Rasfoire documente

Hotarirea 328/2001 privind infiintarea si functionarea Comisiei nationale pentru integrarea Romaniei in NATO

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Decizia 265/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261, ale art. 284 alin. 1 si ale art. 2881 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Ordonanta urgenta 44/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Hotarirea 330/2001 pentru revocarea si numirea unor membri in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Hotarirea 331/2001 privind indexarea cuantumului alocatiei de intretinere pentru copiii incredintati sau dati in plasament

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Ordinul 38/2001 pentru aprobarea unor masuri privind comercializarea bauturilor alcoolice distilate

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Ordinul 160/2001 pentru aprobarea unor masuri privind comercializarea bauturilor alcoolice distilate

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Ordinul 75/2001 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Ordinul 37/2001 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Ordinul 267/2001 privind aprobarea aplicarii Reglementarii tehnice europene JAR MMEL/MEL - Lista master a echipamentului minim si Lista echipamentului minim, necesare pentru operarea in conditii de siguranta a aeronavelor civile de transport aerian public

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Hotarirea 329/2001 privind importul si comercializarea unor produse folosite

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001