Rasfoire documente

Ordinul 44/2001 Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Legea 64/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a folosirii inadecvate si a farmacodependentei, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 1999

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Acord din 1999 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a folosirii inadecvate si a farmacodependentei

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Decretul 109/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a folosirii inadecvate si a farmacodependentei, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 1999

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Legea 67/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea in combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a terorismului, precum si a altor activitati ilegale, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1999

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Acord din 1999 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea in combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a terorismului, precum si a altor activitati ilegale

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Decretul 112/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea in combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a terorismului, precum si a altor activitati ilegale, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1999

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Ordonanta urgenta 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998-2001, si a Ordonantei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli pentru achizitionarea, din productia interna, de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, instalatii pentru irigat, animale de prasila, precum si pentru construirea si amenajarea de spatii pentru cazarea si cresterea animalelor, sere, solarii, infiintari de plantatii viticole nobile, pomicole, arbusti fructiferi

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Hotarirea 296/2001 pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistica pentru anul 2001

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Hotarirea 300/2001 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Hotarirea 308/2001 privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman, in administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Hotarirea 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001