Rasfoire documente

Hotarirea 316/2001 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana de catre unele persoane

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Legea 83/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Hotarirea 317/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 521/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate 'Sprijinirea investitiilor' si a Hotararii Guvernului nr. 522/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate 'Sprijinirea activitatilor agricole din mediul rural'

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Decretul 129/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Legea 87/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Decretul 133/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Legea 88/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Decretul 134/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Hotarirea 18/2001 privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2000

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Hotarirea 318/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Ordinul 35/2001 privind concursul public de oferte nr. 21/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Ordonanta urgenta 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri mici a tarifelor diferenţiate la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001