Rasfoire documente

Decizia 243/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261 alin. 3, raportat la art. 92 alineatul ultim din Codul de procedura civila

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Decizia 233/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, modificat prin Legea nr. 28/1990

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Decretul 90/2001 pentru conferirea Ordinului national Serviciul Credincios in grad de Cavaler

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Decizia 226/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Decizia 3/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Decizia 55/2001 privind constitutionalitatea prevederilor art. 35 lit. a), ale art. 49 alin. 1, ale art. 101 alineatul final si ale art. 134 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Ordinul 100/2001 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 141/1999 privind aprobarea nivelului tarifelor percepute pentru prestarile de servicii efectuate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism (O.A.C.T.)

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Ordinul 1/2001 pentru abrogarea Regulamentului nr. 6/1998 privind organizarea si functionarea organismului de autoreglementare pentru pietele reglementate de valori mobiliare

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001