Rasfoire documente

Hotarirea 9/2001 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001

Legea 49/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societatii Comerciale 'Fast Service Electronica' - S.A. in proprietatea Episcopiei Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001

Decretul 89/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societatii Comerciale 'Fast Service Electronica' - S.A. in proprietatea Episcopiei Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001

Hotarirea 7/2001 referitoare la constituirea Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001

Hotarirea 8/2001 privind desemnarea membrilor Comisiei parlamentare pentru controlul aplicarii Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001

Ordinul 315/2001 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare si majorarile de intarziere

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001

Lista din 2001 cuprinzand agentii economici avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societati comerciale), completare la listele publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000 si nr. 561 din 13 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001