Rasfoire documente

Ordinul 88/2001 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Legea 45/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de catre Ministerul Industriei si Comertului a obligatiei de plata a cotizatiilor la organizatiile internationale de metrologie din care Romania face parte ca membru cu drepturi depline

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Legea 44/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestari de servicii in porturi si aeroporturi

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 79/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestari de servicii in porturi si aeroporturi

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 80/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de catre Ministerul Industriei si Comertului a obligatiei de plata a cotizatiilor la organizatiile internationale de metrologie din care Romania face parte ca membru cu drepturi depline

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Legea 47/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2000 privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti si personalului de cercetare din unitatile sanitare

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 82/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2000 privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti si personalului de cercetare din unitatile sanitare

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 86/2001 privind numirea in functie a unui judecator financiar

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 87/2001 privind acordarea drapelului de lupta unor mari unitati militare

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Hotarirea 287/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Hotarirea 52/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului - Republicare

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001