Rasfoire documente

Statut din 2001 al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Hotarirea 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Hotarirea 22/2001 cu privire la validarea unor mandate de deputati

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Hotarirea 21/2001 pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Decizia 203/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Decizia 210/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Ordonanta urgenta 31/2001 privind veniturile extrabugetare ale institutiilor publice

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Hotarirea 259/2001 privind recunoasterea Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania ca fiind de utilitate publica

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Ordinul 172/2001 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Ordinul 143/2001 pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion roman si strain in porturile din Romania

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Ordonanta urgenta 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001