Rasfoire documente

Hotarirea 252/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 767/1999

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Decretul 137/2000 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptarii unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Legea 21/2001 privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Decretul 55/2001 pentru promulgarea Legii privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Hotarirea 20/2001 pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Ordonanta urgenta 27/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Hotarirea 245/2001 pentru modificarea pct. 1.2 din cap. I 'Operatiuni impozabile' din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Hotarirea 247/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.251/2000 privind organizarea manifestarilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la nasterea sculptorului Constantin Brancusi

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Hotarirea 251/2001 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001