Rasfoire documente

Legea 19/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Conventiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale si a Protocolului din 1996 la aceasta conventie

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Decretul 53/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Conventiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale si a Protocolului din 1996 la aceasta conventie

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Legea 23/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974, la Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, incheiata la Londra la 5 aprilie 1966, si la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Decretul 57/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974, la Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, incheiata la Londra la 5 aprilie 1966, si la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Decizia 221/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 1-3 din anexa nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si a dispozitiilor pct. 1-3 din anexa nr. III/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Hotarirea 246/2001 privind aprobarea realizarii de catre Ministerul Turismului, in anul 2001, a unor materiale promotionale cu oferta turistica a Romaniei

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Hotarirea 248/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Ordinul 26/2001 privind stabilirea speciilor de animale, categoriilor de productie si greutatii minime admise pentru export in anul 2001

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001