Rasfoire documente

Hotarirea 228/2000 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor imobile situate in strainatate, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Externe, in vederea vanzarii acestora

publicat in M.Of. 143 din 06-apr-2000

Legea 30/2000 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor intelegeri incheiate de Romania cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999

publicat in M.Of. 143 din 06-apr-2000

Hotarirea 215/2000 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si transmiterea acestuia la dispozitia Comisiei locale Otopeni pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

publicat in M.Of. 143 din 06-apr-2000

Hotarirea 229/2000 privind transmiterea complexului sportiv Stadionul Municipal ''Ion Moina'' din Cluj-Napoca, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 143 din 06-apr-2000

Hotarirea 232/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in municipiul Pitesti, judetul Arges, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale in administrarea Consiliului Judetean Arges

publicat in M.Of. 143 din 06-apr-2000

Decretul 85/2000 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor intelegeri incheiate de Romania cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999

publicat in M.Of. 143 din 06-apr-2000

Protocol din 1999 dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor intelegeri incheiate de Romania cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava

publicat in M.Of. 143 din 06-apr-2000