Rasfoire documente

Hotarirea 585/1999 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale ''Transmixt'' - S.A. Videle in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului de Interne

publicat in M.Of. 373 din 05-aug-1999

Hotarirea 611/1999 privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale

publicat in M.Of. 373 din 05-aug-1999

Hotarirea 614/1999 privind aprobarea organizarii reuniunii directorilor politici ai Procesului de cooperare a statelor sud-est europene (S.E.E.C.P.) la Bucuresti, in perioada 6-7 septembrie 1999, si a reuniunii ministrilor afacerilor externe ai Procesului de cooperare a statelor sud-est europene la Bucuresti, la data de 8 septembrie 1999

publicat in M.Of. 373 din 05-aug-1999

Hotarirea 615/1999 pentru modificarea art. 84 alin. 2 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector

publicat in M.Of. 373 din 05-aug-1999

Hotarirea 616/1999 privind aprobarea detinerii si folosirii de autoturisme de catre unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

publicat in M.Of. 373 din 05-aug-1999

Hotarirea 617/1999 privind aprobarea prealabila, in vederea functionarii pe teritoriul Romaniei, a Fundatiei elvetiene ''Pro Helvetia''

publicat in M.Of. 373 din 05-aug-1999