Rasfoire documente

Hotarirea 377/1999 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui teren si a constructiilor existente pe acesta

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999

Decizia 42/1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria ''pierdere'' la Banca Agricola - S.A.

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999

Decizia 45/1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7, 31 si 32 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1997

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999

Decizia 49/1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 156/1997 privind acoperirea financiara a datoriilor fata de stat si de alte persoane juridice, ramase in urma desfiintarii fostelor cooperative agricole de productie, si ale Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999

Decizia 56/1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, si ale art. I pct. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/1997 pentru modificarea si completarea Ordonanei Guvernului nr. 23/1995

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999

Decizia 61/1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999

Hotarirea 384/1999 pentru stabilirea tarifului mediu pentru energia electrica

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999

Hotarirea 386/1999 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termica poate fi livrata populatiei

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999

Ordinul 60/1999 privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului Bucium, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - S.A.

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999

Ordinul 105/1999 privind aprobarea Procedurii de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

publicat in M.Of. 222 din 20-mai-1999