Rasfoire documente

Ordinul 48/1999 privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Nationale de Electricitate -.S.A.

publicat in M.Of. 120 din 23-mar-1999

Hotarirea 172/1999 privind aprobarea transmiterii, fara plata, a unui imobil din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. - Sucursala judeteana Harghita catre Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei

publicat in M.Of. 120 din 23-mar-1999

Hotarirea 173/1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate a statului, din administrarea Ministerului Sanatatii in folosinta gratuita a Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia

publicat in M.Of. 120 din 23-mar-1999

Hotarirea 175/1999 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1999 in vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru asigurarea cazarii si hranei persoanelor sinistrate din imobilul situat in Bucuresti bd. Dacia nr. 33, sectorul 1

publicat in M.Of. 120 din 23-mar-1999

Hotarirea 176/1999 privind aprobarea aplicarii Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si personalului din institutiile de invatamant, incadrat, pe baza contractului individual de munca, in functii auxiliare si in alte functii specifice

publicat in M.Of. 120 din 23-mar-1999

Hotarirea 177/1999 pentru aprobarea atestarii orasului Vatra Dornei, judetul Suceava, ca statiune turistica de interes national

publicat in M.Of. 120 din 23-mar-1999

Hotarirea 178/1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in Municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'' in administrarea Ministerului Finantelor

publicat in M.Of. 120 din 23-mar-1999

Decizia 27/1999 privind Contractul de vanzare de actiuni, incheiat la data de 15 decembrie 1998 intre Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de vanzator, si Société Générale - S.A., in calitate de cumparator, pentru pachetul de actiuni reprezentand 51% din capitalul social al Societatii Comerciale ''Banca Romana pentru Dezvoltare''-S.A.(B.R.D.)

publicat in M.Of. 120 din 23-mar-1999

Decizia 15/1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 si 46 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

publicat in M.Of. 120 din 23-mar-1999