Rasfoire documente

Hotarirea 475/1993 privind asigurarea platii exporturilor efectuate de agentii economici in cadrul acordurilor guvernamentale, cu decontare in conturile de cliring, barter si cooperare economica

publicat in M.Of. 239 din 05-oct-1993

Hotarirea 480/1993 privind trecerea perdelelor forestiere de protectie situate de-a lungul cailor de comunicatii, impreuna cu terenurile pe care sint amplasate, in administrarea regiilor autonome SNCFR si AND

publicat in M.Of. 239 din 05-oct-1993

Hotarirea 481/1993 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 12/1991 privind infiintarea Regiei Autonome ''Romcereal''

publicat in M.Of. 239 din 05-oct-1993

Hotarirea 503/1993 privind autorizarea Ministerului Apararii Nationale de a angaja militari pe baza de contract

publicat in M.Of. 239 din 05-oct-1993

Hotarirea 26/1993 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 239 din 05-oct-1993

Decretul 166/1993 privind numirea in functie a unor judecatori financiari si procurori financiari

publicat in M.Of. 239 din 05-oct-1993

Hotarirea 483/1993 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii

publicat in M.Of. 239 din 05-oct-1993

Hotarirea 484/1993 privind realizarea obiectivului de investitii

publicat in M.Of. 239 din 05-oct-1993

Hotarirea 482/1993 pentru abrogarea H.C.M. nr. 1381/1966 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli pentru Corul de copii al Radioteleviziunii Romane

publicat in M.Of. 239 din 05-oct-1993