Rasfoire documente

Hotarirea 617/1991 privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de energie electrica

publicat in M.Of. 194 din 26-sep-1991

Hotarirea 619/1991 privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de hirtie de ziar si tiparit

publicat in M.Of. 194 din 26-sep-1991

Hotarirea 620/1991 privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariatilor pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din judetele Bacau, Neamt si Suceava

publicat in M.Of. 194 din 26-sep-1991

Hotarirea 624/1991 privind instituirea taxei de inscriere la concursul de admitere in institutiile de invatamint postliceal si de invatamint superior

publicat in M.Of. 194 din 26-sep-1991

Hotarirea 616/1991 privind aprobarea infiintarii distributiei de gaze naturale in orasul Balan, judetul Harghita

publicat in M.Of. 194 din 26-sep-1991

Hotarirea 618/1991 privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de zahar

publicat in M.Of. 194 din 26-sep-1991

Hotarirea 621/1991 privind modificarea competentei comisiilor de receptie la unele obiective de investitii din programul Ministerului Industriei, pentru Regia autonoma de electricitate

publicat in M.Of. 194 din 26-sep-1991

Hotarirea 625/1991 privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum si ajutoare sociale pentru studentii romani de la cursurile de zi din unitatile de invatamint superior de stat

publicat in M.Of. 194 din 26-sep-1991