Rasfoire documente

Hotarirea 503/1991 privind organizatiile patronale ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral de stat

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Hotarirea 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Hotarirea 537/1991 privind salarizarea si alte drepturi ale jucatorilor de fotbal profesionisti si antrenorilor de la cluburi si Federatia romana de fotbal

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Hotarirea 540/1991 cu privire la stabilirea preturilor cu amanuntul pentru medicamentele de uz uman

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Hotarirea 541/1991 privind stabilirea si aplicarea taxelor de inregistrare a medicamentelor si a produselor biologice de uz uman

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Decretul 66/1991 privind rechemarea si acreditarea unor ambasadori

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Decretul 68/1991 privind infiintarea Ambasadei Romaniei in Republica Guatemala

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Decretul 63/1991 privind acreditarea unui ambasator

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Hotarirea 528/1991 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru finantarea actiunilor Fundatiei culturale romane

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Hotarirea 538/1991 privind completarea regulamentelor de organizare si functionare ale regiilor autonome de exploatare, transport si prelucrare primara a lemnului

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Hotarirea 539/1991 cu privire la abrogarea Hot. Guv. Romaniei nr. 243/3 apr 1991 privind preturile de contractare si de achizitie garantate de stat si avantajele ce se acorda producatorilor agricoli la animale, pasari vii si produse animale preluate la fondul de stat

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991

Hotarirea 531/1991 cu privire la administrarea fondurilor constituite din contributia de asigurari sociale de 2%, conform articolului 7 din Hotarirea Guvernului nr. 219/1991

publicat in M.Of. 175 din 26-aug-1991