Rasfoire documente

Hotarirea 280/1990 privind vinzarea de marfuri, prestarea de servicii si executarea de lucrari cu plata in rate

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 321/1990 privind autorizarea Centralei 'PECO' Bucuresti de a vinde cu plata in valuta, prin unitatile sale, marfuri primite in consignatie

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 315/1990 privind majorarea indemnizatiei de delegare si de detasare pentru persoanele care se deplaseaza in alte localitati in interesul serviciului

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 335/1990 privind unele masuri din domeniul asigurarii si controlului calitatii produselor, lucrarilor de constructii si serviciilor, precum si din cel al metrologiei

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 329/1990 privind eliberarea si numirea presedintelui delegatiei partii romane in Comisia mixta pentru reconstituirea si marcarea frontierei de stat romano-iugoslave

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 358/1990 privind completarea cu un post de viceprimar la primariile judetene si stabilirea salariilor tarifare de incadrare a personalului din aparatul propriu al primariilor

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 330/1990 privind majorarea preturilor de achizitie si de livrare la unele materiale refolosibile

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 331/1990 privind infiintarea Intreprinderii de publicitate turistica 'Publiturism'

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Decretul 187/1990 pentru acceptarea Conventiei privind protectia patrimoniului mondial, cultural si natural, adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura la 16 noiembrie 1972

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Decretul 78/1990 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Conventie din 1972 privind protectia patrimoniului mondial, cultural si natural, adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 102/1990 privind eliberarea unui vicepreşedinte al Băncii Naţionale

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 103/1990 privind numirea unui vicepreşedinte al Băncii Naţionale

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990

Hotarirea 104/1990 privind numirea unui adjunct al ministrului industriei lemnului

publicat in M.Of. 46 din 31-mar-1990