Rasfoire documente

Hotarirea 1082/1990 privind unele masuri pentru conducerea activitatii pina la reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, conform prevederilor Legii nr. 15/1990

publicat in M.Of. 114 din 22-oct-1990

Hotarirea 1107/1990 privind instituirea taxei unice de magazinaj asupra bunurilor retinute de organele vamale la intrarea in tara

publicat in M.Of. 114 din 22-oct-1990

Hotarirea 1081/1990 privind determinarea preturilor de deviz pentru lucrarile noi de constructii si a celor de reparatii la constructii si la instalatiile aferente acestora, care se executa pentru populatie de unitatile de stat si cooperatiste autorizate

publicat in M.Of. 114 din 22-oct-1990

Hotarirea 1103/1990 privind stabilirea alocatiilor zilnice de hrana pentru unele unitati si activitati de invatamint

publicat in M.Of. 114 din 22-oct-1990

Hotarirea 1080/1990 pentru completarea prevederilor Hotaririi Guvernului Romaniei nr. 935 din 10 august 1990 privind aplicarea de catre Romania a Rezolutiei nr. 661/1990 a Consiliului de Securitate al O.N.U.

publicat in M.Of. 114 din 22-oct-1990

Hotarirea 27/1990 privind demisia unor deputati

publicat in M.Of. 114 din 22-oct-1990

Hotarirea 1083/1990 pentru aprobarea Acordului de cooperare economica si industriala dintre Romania si Spania

publicat in M.Of. 114 din 22-oct-1990

Acord de cooperare din 1990 economica si industriala intre Romania si Spania

publicat in M.Of. 114 din 22-oct-1990