Rasfoire documente

Conventie din 1980 cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF)

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Decretul 100/1983 pentru ratificarea unor tratate internationale

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Amendamentul B/1980 la Conventia cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Conventie din 1977 privind interzicerea utilizarii in scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului inconjurator

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Acord din 1982 intre Republica Socialista Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind protejarea reciproca a investitiilor fata de riscurile necomerciale

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Acord din 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea in domeniul asigurarilor sociale

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Acord din 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea economica si tehnico-stiintifica pe termen lung

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Protocol din 1980 asupra privilegiilor si imunitatilor Organizatiei interguvernamentale pentru transporturile internationale feroviare (OTIF)

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Amendamentul A/1980 la Conventia cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF)

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983