Rasfoire documente

Decretul 67/1981 pentru ratificarea unor tratate internationale

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Conventie din 1980 intre Republica Socialista Romania si Regatul Norvegiei privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor si averii

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Acord din 1980 privind programul pe termen lung al colaborarii economice si tehnico - stiintifice intre Republica Socialista Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Acord din 1980 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Unite Camerun privind garantarea reciproca a investitiilor

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Acord de cooperare din 1980 economica si tehnica intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Democratice Somalia

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Acord din 1976 privind recunoasterea reciproca a certificatelor de autor si a altor titluri de protectie a inventiilor

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Conventie din 1980 intre Republica Socialista Romania si Republica Cuba privind asistenta juridica in materie civila, familiala si penala

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Acord din 1980 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea si cooperarea economica, tehnica si stiintifica pe termen lung

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Acord comercial din 1980 SI DE PLATI intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Libaneze

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Conventie din 1979 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Democratice Sudan privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si capital

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Acord de cooperare din 1980 economica si tehnica pe termen lung intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Zimbabwe

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981

Acord din 1980 Socialiste Romania si guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor

publicat in B.Of. 19 din 27-mar-1981