Rasfoire documente

Decretul 366/1976 pentru ratificarea Acordului pe termen lung de colaborare economica, industriala si tehnica dintre Republica Socialista Romania si Uniunea Economica Belgo-Luxemburgheza

publicat in B.Of. 93 din 04-nov-1976

Decretul 367/1976 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Socialista Romania si Republica Araba Egipt privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor de capital si a Protocolului la acest acord, semnate la Cairo la 10 mai 1976

publicat in B.Of. 93 din 04-nov-1976

Decretul 368/1976 pentru ratificarea Conventiei dintre Republica Socialista Romania si Regatul Belgiei privind asistenta juridica in materie civila si comerciala, semnata la Bucuresti la 3 octombrie 1975

publicat in B.Of. 93 din 04-nov-1976

Decretul 370/1976 pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Socialista Romania si Republica Gaboneza privind participarea la Societatea minelor de fier

publicat in B.Of. 93 din 04-nov-1976

Decretul 371/1976 pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Acordul privind adoptarea de conditii uniforme de omologare si recunoasterea reciproca a omologarii echipamentelor si pieselor vehiculelor cu motor incheiat la Geneva la 20 martie 1958

publicat in B.Of. 93 din 04-nov-1976

Acord din 1976 pe termen lung de colaborare economica, industriala si tehnica dintre Republica Socialista Romania si Uniunea Economica Belgo-Luxemburgheza

publicat in B.Of. 93 din 04-nov-1976

Conventie din 1975 dintre Republica Socialista Romania si Regatul Belgiei privind asistenta juridica in materie civila si comerciala, semnata la Bucuresti

publicat in B.Of. 93 din 04-nov-1976