Rasfoire documente

Legea 31/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obstesc prin lipsuri sau degradari de bunuri

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 32/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 43/1976 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 29/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 204/1976 privind interpretarea general obligatorie a legilor

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 30/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 207/1976 privind raspunderea materiala a militarilor

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 33/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 269/1976 privind majorarea alocatiilor zilnice de hrana in institutiile de invatamint si educatie

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 34/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 360/1976 privind aprobarea Stratutului disciplinar al personalului din unitatile de transporturi

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 35/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 361/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unitatile de posta si telecomunicatii

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 36/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 362/1976 privind comitetele cetatenesti de parinti si consiliile comitetelor cetatenesti de parinti

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 38/1976 privind modificarea Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecata

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 41/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 373/1976 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei valutare

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 42/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 391/1976 privind impozitul pe beneficiu

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 44/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 393/1976 pentru modificarea si completarea Legii nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 45/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1976 privind Tariful vamal de import al Republicii Socialiste Romania

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 46/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 420/1976 privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitii

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 39/1976 pentru modificarea unor prevederi din Codul de procedura penala, Codul de procedura civila, precum si din Codul penal

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 37/1976 privind taxele pentru cererile de brevete de inventii si pentru brevetele de inventii acordate

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Hotarirea 7/1976 privind modificari in componenta unor comisii permanente ale Marii Adunari Nationale

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 40/1976 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 184/1974 si din Decretul nr. 225/74 privind asigurarea suprafetelor locative necesare strainilor care se afla temporar in Romania

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976