Rasfoire documente

Hotarirea 414/1976 pentru aprobarea Conventiei privind protectia plantelor si carantina fitosanitara dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Democratice Sudan

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Hotarirea 417/1976 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Bulgaria privind colaborare si cooperarea in domeniul postelor si telecomunicatiilor

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Ordinul 707/1976 privind aprobarea Normativului de ambalare pe produse si grupe de produse destinate consumului intern, pentru anul 1977

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Norma 105/1976 privind operatiile de casa cu mijloace de plata straine efectuate de unitatile socialiste autorizate

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Norma 105/1976 privind operatiile de casa cu mijloace de plata straine efectuate de unitatile socialiste autorizate

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Ordinul 707/1976 privind aprobarea Normativului de ambalare pe produse si grupe de produse destinate consumului intern, pentru anul 1977

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Decretul 165/1976 privind conferirea Ordinului

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Decretul 166/1976 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Conventie din 1976 privind protectia plantelor si carantina fitosanitara dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Democratice Sudan

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Acord din 1976 dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Bulgaria privind colaborare si cooperarea in domeniul postelor si telecomunicatiilor

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976