Rasfoire documente

Decretul 50/1975 privind conferirea ordinului ''Tudor Vladimirescu'' clasa I

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Hotarirea 218/1975 pentru abrogarea unor prevederi din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 354/1964

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 35/1975 privind trecerea unor unitati de cercetare din subordinea Ministerului Educatiei si Invatamantului in subordinea Institutului central de cercetari chimice al Ministerului Industriei Chimice si a Comitetului de stat pentru Energia Nucleara

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 43/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Hotarirea 183/1975 privind schimbarea denumirii Intreprinderii

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Hotarirea 180/1975 privind infiintarea Intreprinderii de produse refractare Pleasa - Ploiesti

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 31/1975 privind aprob. acord. de imprumut intre B. I.R.D. si B.A. I. A. pentru proiec.

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 52/1975 privind aprobarea componentei Comisiei Centrale de Stat a Patrimoniului Cultural National, precum si a biroului acesteia

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 53/1975 privind categoriile de bunuri culturale care nu fac parte din patrimoniul cultural national si criteriile de avizare de catre Comisia Centrala de Stat a Patrimoniului Cultural National pentru trimiterea lor peste granita

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975