Rasfoire documente

Decretul 213/1952 pentru rechemarea tov. Nicolae Cioroiu din functia de Trimis Extraordinar si Ministru Plenipotentiar al Republicii Populare Romane la Londra

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Decretul 206/1952 pentru eliberarea tov. Cristali Gheorghe din functia de Prim Adjunct al Ministrului Industriei Metalurgice si Industriei Chimice

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Decretul 207/1952 pentru eliberarea tov. Popa Gherasim din functia de Ministru Adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice si Industriei Chimice

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Decretul 208/1952 pentru numirea tov. Popa Gherasim in functia de Prim Adjunct al Ministrului Industriei Metalurgice si Industriei Chimice

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Decretul 209/1952 pentru numirea tov. Vieru Mihai in functia de Ministru Adjunct la Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Decretul 210/1952 pentru numirea tovarasilor Gandila Vasile si Mocanu Dumitru in functia de Ministri Adjuncti la Ministerul Transporturilor

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Decretul 212/1952 pentru eliberarea tov. Avram Bunaciu din functia de Prim Adjunct al Ministrului Afacerilor Externe

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Decretul 214/1952 pentru numirea tov. Nicolae Cioroiu in functia de Ministru Adjunct la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Hotarirea 1130/1952 pentru aprobarea normelor de deviz C.1952, pentru lucrarile de constructii de cladiri si constructii industriale

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Decizia 653/1952 privind acordarea autorizatiei de functionare, intreprinderilor de Stat si particutare, cooperativelor si colectivelor de orice fel, care se ocupa cu confectionarea materialelor de pavoazare, arta decorativa, afise, etc.

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952

Decizia 359/1952 pentru stabilirea pretului de vanzare a bidoanelor de carton returnabile, in care se vand uleiurile minerale

publicat in B.Of. 37 din 23-iul-1952