Rasfoire documente

Decretul 118/1952 pentru convocarea Marei Adunari Nationale a Republicii Populare Romane

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Decretul 124/1952 asupra impozitului agricol

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Decretul 109/1952 pentru eliberarea Tov. Vaida Vasile din fucntia de Ministru al Agriculturii

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Decretul 110/1952 pentru eliberarea Tov. Prisnea Constantin din functia de Ministru al Industriei Lemnului, Hartiei si Celulozei si numirea sa in functia de Ministru al Agriculturii

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Decretul 111/1952 pentru eliberarea Tov. Suder Mihai din functia de Ministru Adjunct la Ministerul Gospodariei Silvice si numirea sa in functia de Ministru al Industriei Lemnului, Hartiei si Celulozei

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Decretul 112/1952 pentru eliberarea Tov. Chivu Stoica din functia de Ministru al Industriei Metalurgice si Industriei Chimice

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Decretul 113/1952 pentru eliberarea Tov. Loncear Carol din functia de Prim Adjunct al Ministrului Industriei Metalurgice si Industriei Chimice si numirea sa in functia de Ministru al Industriei Metalurgice si Industriei Chimice

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Decretul 114/1952 pentru eliberarea Tov. Cristali Gheorghe din functia de Ministru Adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice si Industriei Chimice si numirea sa in functia de Prim Adjunct al Ministrului Industriei Metalurgice si Industriei Chimice

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Hotarirea 828/1952 pentru asigurarea obligatorie a calatorilor de catre Administratia Asigurarilor de Stat (A.D.A.S.), contra accidentelor de calatorie pe cai ferate, rutiere si pe apa

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Hotarirea 829/1952 pentru asigurarea obligatorie de catre Admniistratia Asigurarilor de Stat (A.D.A.S.), a bunurilor economice proprietate particulara, cu caracter agricol, din comune si orase

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Hotarirea 830/1952 pentru asigurarea obligatorie de catre Admniistratia Asigurarilor de Stat (A.D.A.S.), a cladirilor proprietate particulara de la orase, contra incendiului (inclusiv trasnet si explozie)

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Hotarirea 831/1952 pentru asigurarea obligatorie de catre Administratia Asigurarilor de Stat (A.D.A.S.), a proprietarilor particulari de autovehicule, care sunt autorizati a face transprturi cu plata, pentru despagubirile civile datorate in cazuri de accidente

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Rectificare din 1952 referitoare la Decretul nr. 17/1952 pentru stabilirea regimului de colectare a laptelui

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Rectificare din 1952 referitoare la Hotararea Consiliului de Ministri nr. 60/1952 pentru stabilirea regimului de colectare a laptelui de vaca, bivolita, oaie si capra

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Rectificare din 1952 referitoare la Hotararea Consiliului de Ministri nr. 44/1952, privind predarea obligatorie a lanei

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Decizia 3758/1952 pentru completarea Deciziei nr. 2.342/1951, privind stabilirea preturilor de vanzare cu amanuntul (la consumator) pentru unele articole din fier lucrat

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952

Decretul 125/1952 privind impozitul pe venitul gospodariilor agricole colective

publicat in B.Of. 26 din 31-mai-1952