Rasfoire documente

Decizia 396103/1950 Infiintarea Regionalelor O.R.F.M.

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950

Decretul 240/1950 pentru prelungirea termenului prevazut de art. 20 al decretului Nr. 142 din 1950, publicat in Buletinul Oficial Nr. 45 din 25 Mai 1950

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950

Hotarirea 1119/1950 pentru introducerea de indicatoare tarifare pentru calificarea si incadrarea muncitorilor din sectorul silviculturii

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950

Decizia 2182/1950 Introducerea sistemului de reparatii preventive planificate pentru intretinerea in perfecta stare a mijloacelor de baza la intreprinderile din Sectorul intreprinderilor de materiale de constructie

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950

Decizia 27326/1950 pentru executarea lucrarilor din industria poligrafica

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950

Hotarirea 1136/1950 privitor la achizitionarea surplusului de lana de la producatori

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950

Hotarirea 1134/1950 privind rationalizarea consumului de energie electrica

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950

Hotarirea 1133/1950 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiilor pentru solutionarea litigiilor de munca

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950

Hotarirea 1121/1950 privind cumulul de functiuni

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950

Hotarirea 1089/1950 privind aprobarea Planului de Cassa pe trimestrul Octomvrie - Decemvrie 1950

publicat in B.Of. 96 din 24-oct-1950