Rasfoire documente

Decretul 338/1949 pentru utilizarea personalului agronomic, zootehnic si veterinar

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 339/1949 pentru modificarea decretului nr. 31 pentru stimularea activitatii stiintifice, literare si artistice, din 29 ianuarie 1949

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 344/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana a Uzinelor Metalurgice si de constructie de masini 'Sovrommetal'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 345/1949 pentru infiintarea Societatii unice generale de asigurari Sovieto-Romana pe actiuni, prescurtat 'Sovromasig'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 346/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana pentru exploatarea si desfacerea carbunelui 'Sovromcarbune'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 347/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana de constructii 'Sovromconstructie'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 348/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana pentru construirea si exploatarea uzinelor chimice si desfacerea produselor chimice 'Sovromchim'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 349/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana pentru fabricarea si desfacerea tractoarelor 'Sovromtractor'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 358/1949 pentru organizarea Caselor de ajutor reciproc pe langa Sindicate

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 912/1949 privind dizolvarea Societatii de asigurare 'Minerva' din Cluj

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 908/1949 privind declararea zilei de 23 august ca sarbatoare nationala

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 341/1949 pentru acordarea unui nou termen de cedare sau declarare a aurului, valutelor efective si a altor mijloace de plata straine

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 351/1949 pentru reeducarea vagabonzilor, cersetorilor, prostituatelor si intretinutilor

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 913/1949 privind anularea, in mod definitiv, a datoriilor salariatilor fata de intreprinderile sau institutiile unde fac serviciul

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 893/1949 privind aprobarea infiintarii si organizarii de Gospodarii Colective

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decizia 88240/1949 privind acoperirea cheltuielilor de transport facute personal de portarei, pentru anumite servicii

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 350/1949 pentru organizarea si functionarea Directiunii Marinei Comerciale

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 914/1949 privind trecerea din patrimoniul Statului, in folosinta pe veci la Gospodariile Agricole Colective, a mai multor bunuri

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 911/1949 privind infiintarea 'Comisiunii Centrale pentru evaluarea mijloacelor de baza si stabilirea amortizarilor'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 359/1949 pentru organizarea protectiei muncii in Republica Populara Romana

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 340/1949 pentru completarea decretului nr. 197 din 1948 pentru dizolvarea si lichidarea intreprinderilor bancare si institutelor de credit

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949