Rasfoire documente

Metodologie din 2022 privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Metodologie din 2022 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Metodologie din 2022 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Metodologie din 2023 DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, INDICATIV Mc 001-2022

publicat in M.Of. 46 bis din 17-ian-2023

Metodologie din 2023 privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2023

Metodologie din 2023 de organizare a Programului ''Săptămâna verde''

publicat in M.Of. 102 din 06-feb-2023

Metodologie din 2023 privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Metodologie din 2023 pentru acordarea şi decontarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Metodologie din 2023 privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Metodologie din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării activităţii managerului spitalului public pentru anul 2022

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023

Metodologie din 2023 de monitorizare specială a Universităţii Creştine ''Dimitrie Cantemir'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 214 din 15-mar-2023

Metodologie din 2023 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2023

Metodologie din 2023 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023

Metodologie din 2023 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 249 din 27-mar-2023