Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2023 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

publicat in M.Of. 89 din 01-feb-2023

Ordonanta urgenta 2/2023 pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 115 din 09-feb-2023

Ordonanta urgenta 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 116 din 09-feb-2023

Ordonanta urgenta 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Ordonanta urgenta 5/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 156 din 23-feb-2023

Ordonanta urgenta 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienţilor nr. 46/2003

publicat in M.Of. 178 din 02-mar-2023

Ordonanta urgenta 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Şcoli sigure şi sănătoase''

publicat in M.Of. 189 din 06-mar-2023

Ordonanta urgenta 8/2023 privind procedura de închiriere a suprafeţelor de plajă cu destinaţie turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024

publicat in M.Of. 203 din 10-mar-2023

Ordonanta urgenta 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

publicat in M.Of. 204 din 10-mar-2023

Ordonanta urgenta 10/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 11/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 218 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 12/2023 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 14/2023 pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

publicat in M.Of. 219 din 16-mar-2023

Ordonanta urgenta 13/2023 pentru modificarea art. 205 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2023

Ordonanta urgenta 15/2023 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 243 din 23-mar-2023

Ordonanta urgenta 16/2023 pentru finanţarea activităţilor cuprinse în Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014, şi în Acordul de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021

publicat in M.Of. 243 din 23-mar-2023

Ordonanta urgenta 17/2023 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 243 din 23-mar-2023

Ordonanta urgenta 18/2023 privind cadrul de desfăşurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 248 din 24-mar-2023

Ordonanta urgenta 19/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 268 din 30-mar-2023

Ordonanta urgenta 20/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 290 din 06-apr-2023

Ordonanta urgenta 21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist

publicat in M.Of. 297 din 07-apr-2023

Ordonanta urgenta 22/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 316 din 13-apr-2023

Ordonanta urgenta 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023

Ordonanta urgenta 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 319 din 13-apr-2023

Ordonanta urgenta 25/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023

Ordonanta urgenta 26/2023 pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

publicat in M.Of. 339 din 21-apr-2023

Ordonanta urgenta 27/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum şi pentru instituirea unor derogări

publicat in M.Of. 344 din 24-apr-2023

Ordonanta urgenta 28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 354 din 26-apr-2023

Ordonanta urgenta 29/2023 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei

publicat in M.Of. 354 din 26-apr-2023

Ordonanta urgenta 30/2023 privind modificarea art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

publicat in M.Of. 354 din 26-apr-2023

Ordonanta urgenta 31/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Ordonanta urgenta 32/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2023

Ordonanta urgenta 33/2023 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 410 din 12-mai-2023

Ordonanta urgenta 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 415 din 15-mai-2023

Ordonanta urgenta 35/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind domeniul străinilor şi azilului în România

publicat in M.Of. 436 din 18-mai-2023

Ordonanta urgenta 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 442 din 22-mai-2023

Ordonanta urgenta 37/2023 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

publicat in M.Of. 454 din 25-mai-2023

Ordonanta urgenta 38/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Ordonanta urgenta 39/2023 privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România

publicat in M.Of. 457 din 25-mai-2023

Ordonanta urgenta 40/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 458 din 25-mai-2023

Ordonanta urgenta 41/2023 privind transferul reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii către alte ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii, aşa cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 459 din 25-mai-2023

Ordonanta urgenta 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 459 din 25-mai-2023

Ordonanta urgenta 43/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 460 din 25-mai-2023

Ordonanta urgenta 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 467 din 26-mai-2023

Ordonanta urgenta 45/2023 pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 466 din 26-mai-2023

Ordonanta urgenta 46/2023 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

publicat in M.Of. 466 din 26-mai-2023

Ordonanta urgenta 47/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 466 din 26-mai-2023

Ordonanta urgenta 48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

publicat in M.Of. 466 din 26-mai-2023

Ordonanta urgenta 49/2023 privind aprobarea Programului naţional de investiţii pentru consolidarea spitalelor ''Mihail Cantacuzino'' şi a Programului naţional de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate şi de învăţământ

publicat in M.Of. 468 din 26-mai-2023

Ordonanta urgenta 53/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat

publicat in M.Of. 487 din 01-iun-2023

Ordonanta urgenta 50/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022

publicat in M.Of. 492 din 06-iun-2023

Ordonanta urgenta 51/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 498 din 07-iun-2023

Ordonanta urgenta 54/2023 pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 504 din 08-iun-2023

Ordonanta urgenta 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale

publicat in M.Of. 504 din 08-iun-2023

Ordonanta urgenta 56/2023 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ

publicat in M.Of. 510 din 11-iun-2023

Ordonanta urgenta 52/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor

publicat in M.Of. 517 din 12-iun-2023

Ordonanta urgenta 57/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat

publicat in M.Of. 514 din 12-iun-2023

Ordonanta urgenta 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 518 din 12-iun-2023

Ordonanta urgenta 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 536 din 15-iun-2023

Ordonanta urgenta 60/2023 pentru efectuarea plăţii anuale, în baza Acordului privind achiziţia publică în comun pentru preluarea RINA, de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în calitate de autoritate contractantă, din bugetul propriu, pentru instituţiile naţionale beneficiare

publicat in M.Of. 601 din 30-iun-2023

Ordonanta urgenta 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

publicat in M.Of. 602 din 30-iun-2023

Ordonanta urgenta 62/2023 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi a Regulamentului (UE) 2022/2.299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere în aplicare în ceea ce priveşte structura, formatul, detaliile tehnice şi procedurile pentru rapoartele naţionale intermediare integrate privind energia şi clima

publicat in M.Of. 603 din 30-iun-2023

Ordonanta urgenta 63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităţilor sanitare, precum şi stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public şi pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi în domeniul fiscal

publicat in M.Of. 603 din 30-iun-2023

Ordonanta urgenta 64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării reţelei transeuropene de transport (TEN-T), precum şi pentru prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 604 din 30-iun-2023

Ordonanta urgenta 65/2023 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026

publicat in M.Of. 604 din 30-iun-2023

Ordonanta urgenta 66/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 604 din 30-iun-2023

Ordonanta urgenta 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 602 din 30-iun-2023

Ordonanta urgenta 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii

publicat in M.Of. 624 din 07-iul-2023

Ordonanta urgenta 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi

publicat in M.Of. 691 din 27-iul-2023

Ordonanta urgenta 70/2023 pentru modificarea şi/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice

publicat in M.Of. 787 din 31-aug-2023

Ordonanta urgenta 71/2023 pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 791 din 01-sep-2023

Ordonanta urgenta 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 792 din 01-sep-2023

Ordonanta urgenta 73/2023 privind unele măsuri bugetare

publicat in M.Of. 830 din 14-sep-2023

Ordonanta urgenta 74/2023 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 850 din 20-sep-2023

Ordonanta urgenta 75/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 854 din 21-sep-2023

Ordonanta urgenta 76/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 858 din 22-sep-2023

Ordonanta urgenta 77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 880 din 29-sep-2023

Ordonanta urgenta 78/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene

publicat in M.Of. 881 din 29-sep-2023

Ordonanta urgenta 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ''Valea Jiului'' - S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan

publicat in M.Of. 885 din 02-oct-2023

Ordonanta urgenta 80/2023 pentru modificarea art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Ordonanta urgenta 81/2023 privind consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Finanţelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 904 din 06-oct-2023

Ordonanta urgenta 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2023

Ordonanta urgenta 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei

publicat in M.Of. 928 din 13-oct-2023

Ordonanta urgenta 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole

publicat in M.Of. 929 din 13-oct-2023

Ordonanta urgenta 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA şi FEADR, aferente politicii agricole comune, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

publicat in M.Of. 935 din 16-oct-2023

Ordonanta urgenta 86/2023 pentru completarea secţiunii a 6-a din capitolul IV al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 952 din 20-oct-2023

Ordonanta urgenta 87/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei

publicat in M.Of. 952 din 20-oct-2023

Ordonanta urgenta 88/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 963 din 24-oct-2023

Ordonanta urgenta 89/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 978 din 27-oct-2023

Ordonanta urgenta 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 979 din 27-oct-2023

Ordonanta urgenta 91/2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului, precum şi la administrarea eficientă a proprietăţilor statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 979 din 27-oct-2023

Ordonanta urgenta 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 984 din 30-oct-2023

Ordonanta urgenta 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Ordonanta urgenta 94/2023 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Ordonanta urgenta 95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de contribuţie în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) 2022/2.463 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Ordonanta urgenta 96/2023 privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deşeurilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1003 din 03-noi-2023

Ordonanta urgenta 97/2023 pentru aprobarea Planului de amenajare a spaţiului maritim

publicat in M.Of. 1027 din 10-noi-2023

Ordonanta urgenta 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

publicat in M.Of. 1026 din 10-noi-2023

Ordonanta urgenta 99/2023 privind unele măsuri pentru raportarea arieratelor de către instituţiile publice

publicat in M.Of. 1042 din 16-noi-2023

Ordonanta urgenta 100/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1046 din 17-noi-2023