Rasfoire documente

Ghid din 2022 de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Ghid din 2023 de definiţii şi termeni folosiţi în industria laptelui

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Ghid din 2023 de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 7 -

publicat in M.Of. 220 din 17-mar-2023

Ghid din 2023 specific privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.A, pentru subinvestiţia I.2.A. ''Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere'', investiţia 2. ''Dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere'', schemă de ajutor de stat, componenta 2. Păduri şi protecţia biodiversităţii

publicat in M.Of. 346 bis din 25-apr-2023

Ghid din 2023 de elaborare a Planului de management al ariilor naturale protejate

publicat in M.Of. 375 din 03-mai-2023

Ghid din 2023 carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate

publicat in M.Of. 463 din 26-mai-2023

Ghid din 2023 metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

publicat in M.Of. 569 bis din 23-iun-2023

Ghid din 2023 privind exerciţiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare şi a diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2022/07)

publicat in M.Of. 599 din 30-iun-2023

Ghid din 2023 de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 4, mai 2023 -

publicat in M.Of. 676 bis din 24-iul-2023

Ghid din 2023 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 6, mai 2023 -

publicat in M.Of. 676 bis din 24-iul-2023

Ghid din 2023 privind Reglementările specifice din domeniul deşeurilor, ca urmare a implementării proiectului SIPOCA 394/116097

publicat in M.Of. 880 bis din 29-sep-2023

Ghid din 2023 privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II (ESMA35-43-3448)

publicat in M.Of. 896 din 05-oct-2023

Ghid din 2023 privind scenariile din planurile de redresare ale CPC-urilor [art. 9 alin. (12) din CCPRRR]

publicat in M.Of. 912 din 10-oct-2023

Ghid din 2023 privind indicatorii din planurile de redresare ale CPC-urilor [art. 9 alin. (5) din CCPRRR]

publicat in M.Of. 912 din 10-oct-2023

Ghid din 2023 SPECIFIC privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată

publicat in M.Of. 919 bis din 12-oct-2023

Ghid din 2023 privind utilizarea soluţiilor de înregistrare la distanţă a clienţilor în temeiul art. 13 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849

publicat in M.Of. 964 din 25-oct-2023

Ghid din 2022 al beneficiarului pentru investiţia specifică I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenţă medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti

publicat in M.Of. 1017 bis din 08-noi-2023

Ghid din 2023 de finanţare pentru Reforma 3. Dezvoltarea capacităţii pentru managementul serviciilor de sănătate şi managementul resurselor umane din sănătate din cadrul Pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - Componenta 12: Sănătate I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice

publicat in M.Of. 1017 bis din 08-noi-2023