Rasfoire documente

Metodologie din 2021 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Metodologie din 2021 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2022

Metodologie din 2022 de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2022

Metodologie din 2022 de preselecţie a potenţialilor participanţi direcţi si indirecţi la Proiectul important de interes comun european în microelectronică şi tehnologia comunicaţiilor (IPCEI ME/CT)

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Metodologie din 2022 de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022

Metodologie din 2022 de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022

Metodologie din 2021 privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazelor de date aferente

publicat in M.Of. 3 bis din 03-ian-2022

Metodologie din 2022 privind organizarea Programului ''A doua şansă'' - învăţământ primar

publicat in M.Of. 127 din 08-feb-2022

Metodologie din 2022 privind organizarea Programului ''A doua şansă'' - învăţământ secundar

publicat in M.Of. 127 din 08-feb-2022

Metodologie din 2022 privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking

publicat in M.Of. 174 din 22-feb-2022

Metodologie din 2022 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Metodologie din 2022 de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord

publicat in M.Of. 192 din 25-feb-2022

Metodologie din 2022 de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor

publicat in M.Of. 215 din 04-mar-2022

Metodologie din 2022 de înscriere a copiilor în învăţământul primar

publicat in M.Of. 280 din 23-mar-2022

Metodologie din 2022 de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale

publicat in M.Of. 285 din 24-mar-2022

Metodologie din 2022 de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale

publicat in M.Of. 301 din 29-mar-2022

Metodologie din 2022 pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Metodologie din 2022 de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri

publicat in M.Of. 354 din 11-apr-2022

Metodologie din 2022 de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017

publicat in M.Of. 354 din 11-apr-2022

Metodologie din 2022 de elaborare şi execuţie a programelor bugetare

publicat in M.Of. 368 din 14-apr-2022

Metodologie din 2022 privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în perioada aprilie 2022-octombrie 2022

publicat in M.Of. 372 din 14-apr-2022

Metodologie din 2022 de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Metodologie din 2022 de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

publicat in M.Of. 437 din 04-mai-2022