Rasfoire documente

Conditie din 2022 generală asociată licenţei pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică/pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice

publicat in M.Of. 341 din 07-apr-2022

Conditie din 2022 cadru specifică licenţei

publicat in M.Of. 341 din 07-apr-2022

Conditie din 2022 CADRU de valabilitate asociate autorizaţiilor

publicat in M.Of. 628 din 27-iun-2022

Conditie din 2022 DE PARTICIPARE LA TARGET

publicat in M.Of. 808 bis din 17-aug-2022

Conditie din 2022 de organizare şi funcţionare a telemedicinei şi modalităţi de acordare a serviciilor de telemedicină

publicat in M.Of. 909 din 15-sep-2022

Conditie din 2022 specifice privind atribuirea anumitor contracte de achiziţie publică şi contracte sectoriale de produse, servicii şi/sau lucrări destinate sistemelor care asigură funcţiile de securitate nucleară, securitate radiologică, protecţie fizică, protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice şi exploatarea fiabilă a instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 1262 din 28-dec-2022

Conditie din 2022 specifice privind atribuirea anumitor contracte de achiziţie publică şi contracte sectoriale de produse, servicii şi/sau lucrări destinate sistemelor care asigură funcţiile de securitate nucleară, securitate radiologică, protecţie fizică, protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice şi exploatarea fiabilă a instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 1262 din 28-dec-2022