Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 16 din 07-ian-2021

Ordonanta urgenta 6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 125 din 05-feb-2021

Ordonanta urgenta 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Ordonanta urgenta 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2021

Ordonanta urgenta 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 191 din 25-feb-2021

Ordonanta urgenta 13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 197 din 26-feb-2021

Ordonanta urgenta 15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2021

Ordonanta urgenta 18/2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Ordonanta urgenta 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Ordonanta urgenta 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021

Ordonanta urgenta 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Ordonanta urgenta 23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 339 din 02-apr-2021

Ordonanta urgenta 12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 192 din 25-feb-2021

Ordonanta urgenta 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A.

publicat in M.Of. 339 din 02-apr-2021

Ordonanta urgenta 27/2021 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A.

publicat in M.Of. 397 din 15-apr-2021

Ordonanta urgenta 28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 401 din 16-apr-2021

Ordonanta urgenta 29/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Ordonanta urgenta 30/2021 privind unele măsuri fiscale

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Ordonanta urgenta 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Ordonanta urgenta 25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Ordonanta urgenta 33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

publicat in M.Of. 459 din 29-apr-2021

Ordonanta urgenta 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordonanta urgenta 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Ordonanta urgenta 38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale

publicat in M.Of. 504 din 14-mai-2021

Ordonanta urgenta 26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 363 din 08-apr-2021

Ordonanta urgenta 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Ordonanta urgenta 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 117 din 03-feb-2021

Ordonanta urgenta 44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 575 din 07-iun-2021

Ordonanta urgenta 45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020

publicat in M.Of. 583 din 09-iun-2021

Ordonanta urgenta 47/2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021

Ordonanta urgenta 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului

publicat in M.Of. 588 din 11-iun-2021

Ordonanta urgenta 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Ordonanta urgenta 48/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 597 din 15-iun-2021

Ordonanta urgenta 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordonanta urgenta 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordonanta urgenta 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 615 din 22-iun-2021

Ordonanta urgenta 54/2021 pentru modificarea şi completarea art. 230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 627 din 25-iun-2021

Ordonanta urgenta 92/2021 privind regimul deşeurilor

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Ordonanta urgenta 57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

publicat in M.Of. 629 din 25-iun-2021

Ordonanta urgenta 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021

Ordonanta urgenta 56/2021 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021

Ordonanta urgenta 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 632 din 28-iun-2021

Ordonanta urgenta 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 630 din 28-iun-2021

Ordonanta urgenta 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 121 din 04-feb-2021

Ordonanta urgenta 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

publicat in M.Of. 646 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

publicat in M.Of. 644 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

publicat in M.Of. 646 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 646 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Ordonanta urgenta 75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului de a transfera documentaţia tehnică achiziţionată prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 647 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 62/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar al UE ''Instrumentul European pentru Pace (EPF) '', aferente anului 2021

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 63/2021 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 65/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru abrogarea unor acte normative

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 644 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

publicat in M.Of. 644 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

publicat in M.Of. 644 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

publicat in M.Of. 646 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 32/2021 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 432 din 23-apr-2021

Ordonanta urgenta 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 530 din 21-mai-2021

Ordonanta urgenta 42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Ordonanta urgenta 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordonanta urgenta 74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 14/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 223 din 04-mar-2021

Ordonanta urgenta 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Ordonanta urgenta 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

publicat in M.Of. 16 din 07-ian-2021

Ordonanta urgenta 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale

publicat in M.Of. 645 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 82/2021 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 731 din 26-iul-2021

Ordonanta urgenta 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 732 din 26-iul-2021

Ordonanta urgenta 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare - REPUBLICARE1)

publicat in M.Of. 749 din 02-aug-2021

Ordonanta urgenta 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 752 din 02-aug-2021

Ordonanta urgenta 84/2021 pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 768 din 06-aug-2021

Ordonanta urgenta 85/2021 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect

publicat in M.Of. 783 din 13-aug-2021

Ordonanta urgenta 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 784 din 13-aug-2021

Ordonanta urgenta 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 787 din 16-aug-2021

Ordonanta urgenta 88/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva la 30 iunie 2021

publicat in M.Of. 788 din 17-aug-2021

Ordonanta urgenta 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 804 din 20-aug-2021

Ordonanta urgenta 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice

publicat in M.Of. 808 din 23-aug-2021

Ordonanta urgenta 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 812 din 24-aug-2021

Ordonanta urgenta 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Ordonanta urgenta 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 50 din 15-ian-2021

Ordonanta urgenta 34/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 461 din 29-apr-2021

Ordonanta urgenta 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 830 din 31-aug-2021

Ordonanta urgenta 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 644 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 96/2021 privind acordarea de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite

publicat in M.Of. 854 din 07-sep-2021

Ordonanta urgenta 98/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

publicat in M.Of. 859 din 08-sep-2021

Ordonanta urgenta 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Ordonanta urgenta 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

publicat in M.Of. 884 din 15-sep-2021

Ordonanta urgenta 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Ordonanta urgenta 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

publicat in M.Of. 858 din 08-sep-2021

Ordonanta urgenta 102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative

publicat in M.Of. 916 din 24-sep-2021

Ordonanta urgenta 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice

publicat in M.Of. 916 din 24-sep-2021

Ordonanta urgenta 105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - ''Din grijă pentru copii''

publicat in M.Of. 917 din 24-sep-2021

Ordonanta urgenta 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

publicat in M.Of. 918 din 24-sep-2021

Ordonanta urgenta 106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021