Rasfoire documente

Anexa 2/2017 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 - Republicare

publicat in M.Of. 96 bis din 10-feb-2020

Anexa 9/2020 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul nr. 3992/2020 - CONTRACT DE MANAGEMENT

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Anexa 10/2020 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul nr. 3992/2020 - CONTRACT DE MANAGEMENT

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Anexa 8/2020 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul nr. 3992/2020 - CONTRACT DE MANAGEMENT

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Anexa 3/2020 la Norma nr. 26/2020 - MODEL-CADRU din al contractului de depozitare

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Anexa 2/2020 la Ordinul nr. 1134/2020 - CONSTITUIREA, COMPONENŢA ŞI REGULAMENTUL privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare

publicat in M.Of. 445 din 27-mai-2020

Anexa 3/2020 la Ordinul nr. 1134/2020 - CERINŢELE NECESARE pentru desemnarea asociaţiilor profesionale din domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 445 din 27-mai-2020

Anexa 1/2020 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României - MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabilitate directă

publicat in M.Of. 311 din 14-apr-2020

Anexa 1/2020 la Ordinul nr. 136/2020: SISTEMUL DE SANCŢIUNI pentru schema de ajutor de stat ''Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite'', aferentă măsurii 08 ''Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor'', submăsura 8.1 ''Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite'' din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Anexa 2/2020 la Ordinul nr. 136/2020: SISTEMUL DE SANCŢIUNI pentru schema de ajutor de stat ''Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite'', aferentă măsurii 08 ''Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor'', submăsura 8.1 ''Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite'' din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Anexa 7/2020 la Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1886/2020 - ACORD DE FINANŢARE

publicat in M.Of. 343 bis din 28-apr-2020

Anexa 8/2020 la Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1886/2020 - CONTRACT DE GARANTARE

publicat in M.Of. 343 bis din 28-apr-2020