Rasfoire documente

Rectificare din 2019 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 994/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1085 din 20 decembrie 2018

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2019

Rectificare din 2019 la anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 26 iulie 2018

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019

Rectificare din 2019 privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2019

Rectificare din 2019 în finalul Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea II, nr. 1092 din 21 decembrie 2018

publicat in M.Of. 53 din 21-ian-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 924/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 20 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 81 din 31-ian-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 35/2019 pentru aprobarea modelului de Notificare - titlu executoriu şi a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2019

Rectificare din 2019 la anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 34/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier, invitaţie, sigiliu metalic pentru ceară şi sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Rectificare din 2019 în anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 30/C/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.941/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 22 ianuarie 2019, cu referire la cuprinsul tabelelor corespunzătoare anexelor nr. 1, 4, 8, 12 şi, respectiv, 16 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.941/C/2018

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Rectificare din 2019 în Ordonanţa Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.060/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 6 februarie 2019

publicat in M.Of. 132 din 19-feb-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar, nr. 83/2019 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 5.933/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ''MG TEC GRUP - S.A.'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 134 din 20-feb-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.958/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Conil'' din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 31 octombrie 2018

publicat in M.Of. 140 din 21-feb-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 99/2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 şi 138 bis din 21 februarie 2019

publicat in M.Of. 204 din 14-mar-2019

Rectificare din 2019 în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.060/2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Naţional Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 şi 38 bis din 13 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 204 din 14-mar-2019

Rectificare din 2019 la Decizia prim-ministrului nr. 670/2017 pentru numirea domnului Eleodor Mandres în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 1 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Rectificare din 2019 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 707 din 15 noiembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 21 februarie 2019

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.243/2010 privind clasarea în Lista monumentelor Istorice, categoria Monumente memoriale, grupa ''A'', a Imobilului Cimitirul internaţional de onoare ''Mircea cel Bătrân'', din satul/comuna Mircea Vodă, Str. Gării nr. 2, judeţul Constanţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 28 iunie 2010

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului cercetării şi inovării nr. 1.006/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 556/2000 privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 18 decembrie 2000

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 89/2019 privind schimbarea denumirii Centrului de Geodinamică din subordinea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 22 februarie 2019

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 149/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 27 februarie 2019

publicat in M.Of. 292 din 16-apr-2019

Rectificare din 2019 la Hotărârea Guvernului nr. 98/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 314 din 22-apr-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 60/2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării ''Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0+000 la km 8+700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Gârbău din judeţul Cluj'' din cadrul obiectivului de investiţie ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'', precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 februarie 2016

publicat in M.Of. 312 din 22-apr-2019

Rectificare din 2019 în Legea nr. 64/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 22 aprilie 2019

publicat in M.Of. 363 din 10-mai-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 149/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 26 martie 2019

publicat in M.Of. 421 din 29-mai-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 323/2019 privind sancţionarea Societăţii SIRCOM INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 martie 2019

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 514/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 13 iulie 2018

publicat in M.Of. 458 din 07-iun-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.686/2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 23 mai 2019

publicat in M.Of. 473 din 11-iun-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii nr. 13 din 8 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 3 iunie 2019

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2019 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 6 mai 2019

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.414/2019 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 30 mai 2019

publicat in M.Of. 497 din 19-iun-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 907/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009

publicat in M.Of. 501 din 20-iun-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Legii nr. 35/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 21 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 28 iunie 2019

publicat in M.Of. 566 din 10-iul-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 19 aprilie 2019

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 28 iunie 2019

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019

Rectificare din 2019 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 iunie 2019

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 28 iunie 2019

publicat in M.Of. 588 din 17-iul-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052 din 12 decembrie 2018

publicat in M.Of. 587 din 17-iul-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.425/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 3 iulie 2019

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Rectificare din 2019 în Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.917/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Henri Coandă'' din comuna Feldru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 30 octombrie 2018

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Rectificare din 2019 la forma republicată a Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019

Rectificare din 2019 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2019

publicat in M.Of. 525 din 27-iun-2019

Rectificare din 2000 partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2019

publicat in M.Of. 689 din 21-aug-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 9 august 2019

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Rectificare din 2019 în anexa nr. 14 la Ordinul ministrului justiţiei, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, nr. 2.876/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2019 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 2 august 2019

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Rectificare din 2019 la anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 273/2019 privind stabilirea Listei perimetrelor pentru executarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă - Runda a XI-a/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 24 iulie 2019

publicat in M.Of. 706 din 28-aug-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum şi de verificare a conformităţii acestora cu cerinţele tehnice de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 12 august 2019

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Rectificare din 2019 în Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.398/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Adventistă cu program prelungit ''Albinuţa'' din comuna Halmeu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 20 august 2019

publicat in M.Of. 717 din 30-aug-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 6 februarie 2019

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.419/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Sincron'' din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 10 aprilie 2015

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Rectificare din 2019 la forma republicată a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 septembrie 2012

publicat in M.Of. 741 din 11-sep-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 81/2019 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, prevăzute în Metodologia privind remuneraţiile datorate titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 198/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 4 septembrie 2019

publicat in M.Of. 771 din 24-sep-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 637/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Bârlad'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 2 septembrie 2019

publicat in M.Of. 775 din 24-sep-2019

Rectificare din 2019 în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2019 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 10 septembrie 2019

publicat in M.Of. 795 din 01-oct-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 şi 639 bis din 1 august 2019

publicat in M.Of. 795 din 01-oct-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 27 august 2019

publicat in M.Of. 805 din 04-oct-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.470/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Catolică ''Sf. Ioana Antida'' din Râmnicu Vâlcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 23 iulie 2010

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 3 iulie 2019

publicat in M.Of. 848 din 18-oct-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 806/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Autostrada Orăştie-Sibiu'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 octombrie 2013

publicat in M.Of. 848 din 18-oct-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 698/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 18 septembrie 2019

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Deciziei Consiliului naţional al Medicilor Stomatologi din România nr. 22/2CN/2019 privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2019-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 9 octombrie 2019

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.878/2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

publicat in M.Of. 880 din 01-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Regulamentului preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 şi 496 bis din 19 iunie 2019

publicat in M.Of. 880 din 01-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 427/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 28 iunie 2019

publicat in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 698/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 18 septembrie 2019

publicat in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019

publicat in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul anexei la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.179/3.269/1.422/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 15 octombrie 2019

publicat in M.Of. 917 din 14-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 928 din 18-noi-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.599/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.023/2005 privind desemnarea participanţilor din partea Ministerului Sănătăţii la Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 28 octombrie 2019

publicat in M.Of. 928 din 18-noi-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.670/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 1 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 935 din 20-noi-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 978/2019 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 982 din 05-dec-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 979/2019 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 982 din 05-dec-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 980/2019 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 982 din 05-dec-2019

Rectificare din 2019 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 3 mai 2019

publicat in M.Of. 983 din 06-dec-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 781/2019 privind conferirea Medaliei Comemorative Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 31 octombrie 2019

publicat in M.Of. 988 din 09-dec-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 555/2000 privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 16 decembrie 2000

publicat in M.Of. 995 din 11-dec-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 556/2000 privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 18 decembrie 2000

publicat in M.Of. 995 din 11-dec-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.414/2019 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 30 mai 2019

publicat in M.Of. 1000 din 12-dec-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 730/2019 privind numerotarea secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2019

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Rectificare din 2019 în anexa la Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052 din 12 decembrie 2018

publicat in M.Of. 453 din 05-iun-2019

Rectificare din 2019 la numărul curent 23 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 11 iulie 2019

publicat in M.Of. 1018 din 18-dec-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 209/2019 pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 3 decembrie 2019

publicat in M.Of. 1018 din 18-dec-2019

Rectificare din 2019 în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Rectificare din 2019 în Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.105/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 1033 din 23-dec-2019