Rasfoire documente

Instructiuni din 2019 de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074

publicat in M.Of. 159 din 28-feb-2019

Instructiuni din 2018 de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 476 din 11-iun-2019

Instructiuni din 2019 de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 476 din 11-iun-2019

Instructiuni din 2019 privind restituirea garanţiilor depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Instructiuni din 2019 privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Instructiunile 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 652 din 06-aug-2019

Instructiuni din 2019 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DESECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

publicat in M.Of. 900 bis din 07-noi-2019

Instructiunile P.M.-3/2013 pentru gestionarea evenimentelor în Armata României

publicat in M.Of. 859 din 24-oct-2019

Instructiunile 1/2019 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Instructiuni din 2019 pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2020 - indicativ AND 557 - 2019

publicat in M.Of. 1028 din 20-dec-2019

Instructiuni din 2019 pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2020 - indicativ AND 557 - 2019

publicat in M.Of. 1028 din 20-dec-2019

Instructiunile 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2019

Instructiunile 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Instructiuni din 2019 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 1017 din 18-dec-2019

Instructiuni din 2019 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019