Rasfoire documente

Decizia 79/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi de către domnul Dantes Nicolae Bratu

publicat in M.Of. 302 din 18-apr-2019

Decizia 78/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Monaliza Elena Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 302 din 18-apr-2019

Decizia 77/2019 pentru numirea domnului Ioan-Petru Căprariu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie

publicat in M.Of. 302 din 18-apr-2019

Decizia 76/2019 pentru revocarea domnului Robert-Iulian Stănescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie

publicat in M.Of. 302 din 18-apr-2019

Decizia 683/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 302 din 18-apr-2019

Decizia 711/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. a) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 300 din 18-apr-2019

Decizia 710/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă

publicat in M.Of. 300 din 18-apr-2019

Decizia 738/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 505/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii KARUSSELL INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Decizia 808/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) şi (3), art. 346 alin. (1) şi (4^1) şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Decizia 137/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

publicat in M.Of. 295 din 17-apr-2019

Decizia 144/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică

publicat in M.Of. 292 din 16-apr-2019

Decizia 75/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 294 din 16-apr-2019

Decizia 74/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 294 din 16-apr-2019

Decizia 73/2019 privind numirea domnului Viorel Mocanu în funcţia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 294 din 16-apr-2019

Decizia 812/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 294 din 16-apr-2019

Decizia 109/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decizia 620/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decizia 599/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decizia 29/2019 privind numirea domnului Viorel Mocanu în funcţia de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu rang de director general

publicat in M.Of. 110 din 12-feb-2019

Decizia 12/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 286 din 15-apr-2019

Decizia 11/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 286 din 15-apr-2019

Decizia 31/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 283 din 12-apr-2019

Decizia 2/2019 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 281 din 12-apr-2019

Decizia 809/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 281 din 12-apr-2019

Decizia 791/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 teza finală, art. 209 alin. (4) şi (6) din Codul de procedură civilă şi ale art. 30 şi art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 281 din 12-apr-2019

Decizia 300/2019 pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.154/2013 privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor

publicat in M.Of. 280 din 12-apr-2019

Decizia 65/2019 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 175 din 26 noiembrie 2018 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Decizia 3/2019 [R] referitoare la recursul în interesul legii privind incidenţa dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 276 din 11-apr-2019

Decizia 24/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.586/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Câmpia Turzii, judeţul Cluj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''CERCON ARIEŞUL - S.A.'', aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 202/2004

publicat in M.Of. 277 din 11-apr-2019

Decizia 1/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său, în special a celor ale art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din acest act normativ

publicat in M.Of. 277 din 11-apr-2019

Decizia 72/2019 privind numirea domnului Daniel-Mihail Tudor în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 275 din 10-apr-2019

Decizia 71/2019 privind eliberarea domnului Virgil Pîrvulescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 275 din 10-apr-2019

Decizia 2/2CN/2019 pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019

Decizia 1/2019 pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Decizia 28/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68^5 alin. (7) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Decizia 27/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 58 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 271 din 10-apr-2019

Decizia 837/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 265 din 08-apr-2019

Decizia 68/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Decizia 4/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-10 aprilie 2019

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Decizia 6/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019

Decizia 4/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019

Decizia 828/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019

Decizia 20/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Tăşnad, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială CERAMICA - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2002

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 70/2019 privind numirea domnului Ion Gabriel Bratu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 69/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Stelian Fedorca din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 794/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 792/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 842/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi pct. 19-23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019

Decizia 406/2019 privind sancţionarea Societăţii ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 256 din 03-apr-2019

Decizia 841/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 256 din 03-apr-2019

Decizia 13/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 252 din 02-apr-2019

Decizia 18/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 974/1999 de concesiune pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi construcţii în perimetrul Valea Tisei - Cavnic, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''A - Z COM'' - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.435/2002

publicat in M.Of. 255 din 03-apr-2019

Decizia 793/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 253 din 02-apr-2019

Decizia 587/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 11-14 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 289 din 16-apr-2019

Decizia 29/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 248 din 01-apr-2019

Decizia 694/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 248 din 01-apr-2019

Decizia 6/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la noţiunea de ''salarii brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă'', prin raportare la actele normative ce reglementau modul de întocmire a carnetului de muncă şi care stabileau că în acesta se înscrie retribuţia tarifară de încadrare''

publicat in M.Of. 243 din 29-mar-2019

Decizia 2/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept: ''Fapta de sustragere de la executarea măsurii de siguranţă prevăzută în art. 112 lit. d) din Codul penal anterior (din 1969)''

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2019

Decizia 67/2019 pentru numirea domnului Marius Adrian Madar în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2019

Decizia 66/2019 privind eliberarea domnului Alexandru Drăghici, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2019

Decizia 65/2019 privind numirea domnului Radu Preda în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2019

Decizia 865/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 151 alin. (4) şi art. 200 alin. (1)-(4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2019

Decizia 759/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Decizia 742/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Decizia 572/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Decizia 571/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Decizia 146/2019 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 11 [cu referire la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României], art. I pct. 12 [cu referire la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 370/2004], art. I pct. 45 [cu referire la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 370/2004], art. I pct. 50 [cu referire la art. 50 alin. (1^4) lit. a) şi b) din Legea nr. 370/2004], art. II pct. 4 [cu referire la art. 5 alin. (11) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European], art. II pct. 21 [cu referire la art. 23 alin. (2) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 33/2007], art. II pct. 22 [cu referire la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 33/2007] şi art. II pct. 50 [cu referire la art. 50 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 33/2007] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală

publicat in M.Of. 240 din 28-mar-2019

Decizia 862/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 239 din 28-mar-2019

Decizia 41/2019 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru şi în numele ARAIEX a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2019

Decizia 5/2019 [A] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea unei probleme de drept legată de imposibilitatea prevederii eşalonării la plată a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare) în planul de reorganizare a debitorului în interpretarea dispoziţiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2019

Decizia 722/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi art. 44 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Decizia 721/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Decizia 323/2019 privind sancţionarea Societăţii SIRCOM INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Decizia 834/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. g) teza întâi şi lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 233 din 27-mar-2019

Decizia 868/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 232 din 26-mar-2019

Decizia 1/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prevăzute de art. 213 din Codul penal

publicat in M.Of. 270 din 09-apr-2019

Decizia 635/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 266 din 08-apr-2019

Decizia 725/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 533 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019

Decizia 750/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Decizia 733/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a celor ale art. 483 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Decizia 820/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) teza finală şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 231 din 26-mar-2019

Decizia 813/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 229 din 26-mar-2019

Decizia 698/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 din Codul penal

publicat in M.Of. 229 din 26-mar-2019

Decizia 696/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 229 din 26-mar-2019

Decizia 850/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2019

Decizia 589/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Decizia 3/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 21 martie 2019

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Decizia 707/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 142 din 21-feb-2019

Decizia 16/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.551/2000 pentru exploatarea cărbunelui brun în perimetrul Lighidia, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BIHARIA MINERALE - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2008

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 64/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului Viorel Ştefan domnului Cristian-Gabriel Winzer

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 63/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Lucian Ioniţă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 62/2019 privind numirea domnului Mihai Alexandru Gherghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 61/2019 privind eliberarea domnului Răzvan Ştefan Rab din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 802/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''ori altor asemenea interese ale ţării'', cuprinsă în dispoziţiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, şi a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 218 din 20-mar-2019

Decizia 4/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 217 din 20-mar-2019

Decizia 76/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 217 din 20-mar-2019

Decizia 76/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de condamnare

publicat in M.Of. 215 din 19-mar-2019

Decizia 739/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 215 din 19-mar-2019

Decizia 805/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (6^1) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019