Rasfoire documente

Decizia 248/2019 [R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)-(6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 494 din 19-iun-2019

Decizia 36/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7 şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 494 din 19-iun-2019

Decizia 272/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 495 din 19-iun-2019

Decizia 174/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4 (cu referire la abrogarea art. 11 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România) din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 495 din 19-iun-2019

Decizia 158/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal

publicat in M.Of. 495 din 19-iun-2019

Decizia 117/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 şi art. 377 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 38 din Codul penal

publicat in M.Of. 495 din 19-iun-2019

Decizia 331/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 493 din 18-iun-2019

Decizia 712/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 6-8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 490 din 14-iun-2019

Decizia 773/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 487 din 14-iun-2019

Decizia 129/2019 pentru numirea domnului Cezar Caleap în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 128/2019 pentru eliberarea domnului Octav-Dan Paxino din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 127/2019 privind numirea domnului Iulian Octavian Stana în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 126/2019 privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 125/2019 pentru numirea domnului Marius Dumitraşcu în funcţia secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 124/2019 pentru eliberarea domnului Iulian Robert Tudorache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 123/2019 pentru numirea domnului Cătălin Ţibuleac în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 122/2019 pentru revocarea domnului Mălin-Matei Muşetescu din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 121/2019 privind numirea prin mobilitate a domnului Bangu Corvin-Laurenţiu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 867/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Decizia 214/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său

publicat in M.Of. 435 din 03-iun-2019

Decizia 149/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019

Decizia 12/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''dacă regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, inclusiv sub aspectul revocării, este cel prevăzut de Codul penal din 1969, indiferent de felul pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită în cursul termenului de încercare, şi în cazul în care suspendarea condiţionată a executării pedepsei a fost dispusă după intrarea în vigoare a Codului penal actual, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile''

publicat in M.Of. 481 din 13-iun-2019

Decizia 120/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Decizia 119/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Gabriela-Norica Zlate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Decizia 178/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Decizia 832/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019

Decizia 13/2019 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: ''În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante''

publicat in M.Of. 479 din 12-iun-2019

Decizia 82/2018 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Cum se interpretează şi se aplică dispoziţiile Notei 2 a lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată, care prevăd că: «Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%», în corelare cu dispoziţiile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) şi (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată?''

publicat in M.Of. 130 din 19-feb-2019

Decizia 741/2019 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii pentru o perioadă de 3 ani a Societăţii ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 473 din 11-iun-2019

Decizia 10/2019 [A] privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal, art. 342 alin. (6) din Codul penal şi art. 549^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 472 din 11-iun-2019

Decizia 169/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 472 din 11-iun-2019

Decizia 10/2019 [A] în vederea pronunţării unei hotărârii prealabile cu privire la acordarea pensiei de serviciu în baza dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 470 din 10-iun-2019

Decizia 114/2019 privind numirea domnului Bogdan-Cezar Alexandru în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 470 din 10-iun-2019

Decizia 113/2019 pentru numirea domnului Silviu-Dănuţi Măcuţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 470 din 10-iun-2019

Decizia 112/2019 pentru numirea domnului Ionel Muscalu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 470 din 10-iun-2019

Decizia 110/2019 privind revocarea şi numirea unui membru neexecutiv în Comitetul de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Decizia 116/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi art. 215^1 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Decizia 994/2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

publicat in M.Of. 469 din 10-iun-2019

Decizia 60/2019 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme prevăzute în Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016, precum şi cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015

publicat in M.Of. 467 din 10-iun-2019

Decizia 18/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind interpretarea art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 468 din 10-iun-2019

Decizia 111/2019 pentru eliberarea domnului Andrei Ignat din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 468 din 10-iun-2019

Decizia 109/2019 privind încetarea calităţii domnului Remus-Adrian Borza de consilier onorific al prim-ministrului

publicat in M.Of. 468 din 10-iun-2019

Decizia 114/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) şi c), ale art. 203 alin. (2), ale art. 211 alin. (1), art. 213 alin. (2) şi art. 215^1 alin. (6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 465 din 10-iun-2019

Decizia 686/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 462 din 07-iun-2019

Decizia 9/2019 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran este considerată activitate desfăşurată în «unitate minieră» şi poate fi încadrată în condiţii speciale de muncă''

publicat in M.Of. 459 din 07-iun-2019

Decizia 253/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 465 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 459 din 07-iun-2019

Decizia 164/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Decizia 163/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 460 din 07-iun-2019

Decizia 252/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 856/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

publicat in M.Of. 488 din 14-iun-2019

Decizia 782/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 485 din 14-iun-2019

Decizia 781/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 485 din 14-iun-2019

Decizia 673/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

publicat in M.Of. 484 din 13-iun-2019

Decizia 121/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 456 din 06-iun-2019

Decizia 122/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 454 din 06-iun-2019

Decizia 833/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitaţi fiscale

publicat in M.Of. 454 din 06-iun-2019

Decizia 108/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Anton Pisaroglu

publicat in M.Of. 453 din 05-iun-2019

Decizia 788/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 453 din 05-iun-2019

Decizia 776/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 405 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 453 din 05-iun-2019

Decizia 9/2019 [R] privind interpretarea art. 421 pct. 2 lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Decizia 789/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 451 din 05-iun-2019

Decizia 120/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (1) şi ale art. 111 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 450 din 05-iun-2019

Decizia 769/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^1 alin. 1 pct. 1 lit. b) şi ale art. 108^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 450 din 05-iun-2019

Decizia 259/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 449 din 05-iun-2019

Decizia 42/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 2.305/2001 pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Crăciuneşti-Sighet, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Consim'' - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2002

publicat in M.Of. 447 din 05-iun-2019

Decizia 645/2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 448 din 05-iun-2019

Decizia 432/2019 pentru aprobarea criteriilor de prioritizare a transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Decizia 772/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 444 din 04-iun-2019

Decizia 254/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019

Decizia 111/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi alin. (5), art. 31, art. 88 alin. (1), art. 305 alin. (3) şi art. 309 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019

Decizia 770/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 445 din 04-iun-2019

Decizia 323/2019 privind sancţionarea Societăţii SIRCOM INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Decizia 123/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 443 din 04-iun-2019

Decizia 11/2019 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 477 din 12-iun-2019

Decizia 172/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 478 din 12-iun-2019

Decizia 118/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Mariana Cristea

publicat in M.Of. 475 din 11-iun-2019

Decizia 117/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen-Florentina Ţintă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 475 din 11-iun-2019

Decizia 116/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Cătălin Gheran a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 475 din 11-iun-2019

Decizia 115/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 475 din 11-iun-2019

Decizia 827/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 475 din 11-iun-2019

Decizia 14/2019 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

publicat in M.Of. 476 din 11-iun-2019

Decizia 778/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Decizia 777/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 15-16 şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Decizia 5/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 11-16 iunie 2019

publicat in M.Of. 474 din 11-iun-2019

Decizia 426/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.027/2017 privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 442 din 04-iun-2019

Decizia 13/2019 [A] referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Decizia 102/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iulia Cîrcei din funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Decizia 107/2019 pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 106/2019 pentru revocarea doamnei Adriana Cotel din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 105/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Darius-Bogdan Vâlcov din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 104/2019 privind numirea doamnei Mirela Călugăreanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 103/2019 privind eliberarea doamnei Mihaela Triculescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 104/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 439 din 03-iun-2019

Decizia 96/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 436 din 03-iun-2019

Decizia 779/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 436 din 03-iun-2019

Decizia 265/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 434 din 31-mai-2019

Decizia 92/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 434 din 31-mai-2019

Decizia 637/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^22 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 431 din 31-mai-2019

Decizia 159/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 430 din 30-mai-2019

Decizia 100/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Remus-Adrian Borza

publicat in M.Of. 429 din 30-mai-2019