Rasfoire documente

Recomandarea 103/20-dec-2017 privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandărilor (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 şi (UE) 2017/1520

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Recomandarea 177/02-feb-2018 privind elementele care ar trebui incluse în acordurile tehnice, juridice şi financiare între statele membre pentru aplicarea mecanismului de solidaritate în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018

Recomandarea 234/14-feb-2018 privind consolidarea caracterului european şi a desfăşurării eficiente a alegerilor din 2019 pentru Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2018

Recomandarea 1/20-nov-2017 privind priorităţile parteneriatului UE-Armenia [2018/315]

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Recomandarea 334/01-mar-2018 privind măsuri de combatere eficace a conţinutului ilegal online

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2018

Recomandarea 464/19-mar-2018 privind monitorizarea metalelor şi a iodului în alge marine, halofite şi produse pe bază de alge marine

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2018

Recomandarea 624/20-apr-2018 privind accesul transfrontalier pe piaţă pentru subfurnizorii şi IMM-urile din sectorul apărării

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Recomandarea 790/25-apr-2018 privind accesul la informaţiile ştiinţifice şi conservarea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2018

Recomandarea 951/22-iun-2018 privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalităţii

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2018

Recomandarea 1149/10-aug-2018 privind orientările neobligatorii pentru identificarea zonelor de conflict, a zonelor cu risc ridicat şi a altor riscuri aferente lanţului de aprovizionare în temeiul Regulamentului (UE) 2017/821 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2018

Recomandarea 1/28-sept-2018 privind priorităţile parteneriatului UE-Azerbaidjan [2018/1598]

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2018

Recomandarea 1/09-nov-2018 prin care se aprobă prelungirea cu un an a planului de acţiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017) [2018/1783]

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2018

Recomandarea 2050/19-dec-2018 privind alinierea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer pentru demonstraţie şi evaluare, astfel cum sunt menţionate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Recomandarea 2051/19-dec-2018 privind alinierea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer pentru întreţinere şi reparaţii, astfel cum sunt menţionate la articolul 5 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Recomandarea 2052/19-dec-2018 privind alinierea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer pentru expoziţie, astfel cum sunt menţionate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018