Rasfoire documente

Informare din 17-ian-2018 referitoare la prelungirea Convenţiei privind comerţul cu cereale (1995)

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Informare din 17-ian-2018 referitoare la prelungirea Acordului internaţional privind zahărul (1992)

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2018

Informare din 23-ian-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2018

Informare din 12-mar-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2018

Informare din 26-mar-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii India privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2018

Informare din 03-apr-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Republica Arabă Egipt de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Arabe Egipt la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Informare din 03-apr-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Regatului Haşemit al Iordaniei la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2018

Informare din 29-iun-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană şi Republica Libaneză de stabilire a clauzelor şi condiţiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2018

Informare din 26-iul-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2018

Informare din 08-aug-2018 privind data semnării Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Cote d'Ivoire

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2018

Informare din 31-aug-2018 privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Informare din 31-aug-2018 privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2018

Informare din 19-nov-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi Agenţia pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene în Africa şi Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigaţie prin satelit şi furnizarea de servicii conexe în zona de competenţă a ASECNA în beneficiul aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2018

Informare din 26-nov-2018 referitoare la semnarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 şi 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Informare din 14-dec-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018