Rasfoire documente

Protocol din 01-nov-2002 LA CONVENŢIA DE LA ATENA DIN 1974 PRIVIND TRANSPORTUL PE MARE AL PASAGERILOR ŞI AL BAGAJELOR LOR

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Protocol din 01-feb-2012 privind stabilirea posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2012

Protocol din 16-dec-2011 între Uniunea Europeană şi guvernul Federaţiei Ruse privind modalităţile tehnice adoptate în temeiul Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federaţia Rusă în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2012

Protocol din 13-dec-2010 la Acordul euro-mediteraneean între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, cu privire la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind principiile generale de participare a Regatului Maroc la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2012

Protocol din 09-dec-2011 privind anumite modalităţi referitoare la un posibil transfer excepţional de unităţi ale cantităţii atribuite emise în temeiul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice către Republica Croaţia, precum şi la compensaţia conexă

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2012

Protocolul 1/29-aug-2009 privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2012

Protocolul 2/29-aug-2009 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2012

Protocolul 1/15-dec-1987 de modificare a Tratatului de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2012

Protocolul 2/25-iul-1998 de modificare a Tratatului de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2012

Protocolul 3/23-iul-2010 de modificare a Tratatului de prietenie şi cooperare în Asia de Sud-Est

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2012

Protocol din 18-iun-2012 de modificare a Acordului euromediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2012

Protocol din 18-sep-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană (^1), pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei (^2), pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2012

Protocol din 03-iun-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat privind pescuitul încheiat între Comunitatea Europeană (1), pe de o parte, şi Republica Kiribati, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Protocol din 29-iun-2012 privind cooperarea culturală (1)

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2012

Protocol din 16-dec-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de doi ani

publicat in Jurnalul Oficial 361L din 2012

Protocol din 01-ian-2013 convenit între Uniunea Europeană şi Republica Madagascar de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părţi

publicat in Jurnalul Oficial 361L din 2012