Rasfoire documente

Info Curriculum Vitae

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Info Interviu - Cuvântul-înainte al Traducătorului

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Info CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Info Încercând să opresc războiul de agresiune şi genocidul împotriva poporului bosniac şi distrugerea Republicii Bosnia-Herţegovina

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Info Congrese, conferinţe, ateliere

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2012

Info Jean-Claude PIRIS, The Future of Europe. Towards a Two-Speed EU?*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2012

Info Sean Van Raepenbusch, Les recours des particuliers devant le juge de l'Union europeenne

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2012

Info Frederic EGGERMONT*, The Changing Role of the European Council in the Institutional Framework of the European Union. Consequences for the European Integration Process**

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2012

Info Willem Bastiaan VAN BOCKEL, The Ne Bis In Idem Principle in EU Law*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2012

Info The Legal Research Institute ''Acad. Andrei Rădulescu'' of the Romanian Academy - CENTER FOR EUROPEAN LEGAL STUDIES - 2011 ANNUAL REPORT

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2012

Info Informare seminar OIM Belgrad, 29-30 noiembrie 2011

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2012

Info Ceremonia de decernare a titlului academic doctor honoris causa d-lui dr. ŞERBAN BELIGRĂDEANU, redactor şef al revistei ''DREPTUL'' - Sibiu 29 martie 2012

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2012

Info DREPT LA REPLICĂ Publicăm mai jos un DREPT LA REPLICĂ al QUASAR - S.A.

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2012

Info RECENZIE - The Evolution of EU Law, coord. Paul Craig şi Grainne de Búrca

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2012

Info RECENZIE - Personality Rights in European Tort Law, Gert BRÜGGEMEIER, Aurelia COLOMBI CIACCHI, Patrick O'CALLAGHAN

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2012

Info Presentation of book gathering interviews held with well-known personalities in the field of European Union law: ''Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU Law''

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2012

Info PREOCUPĂRI ŞTIINŢIFICE EUROPENE - ''Right to strike in Europe''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2012

Info CONFERINŢA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII - 2012 -

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2012

Info Discursul de deschidere al Directorului General la cea de-a 101 Conferinţă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2012

Info Interviu - Despre TVA, procese colective şi dilemele întâlnite în practică

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7 din 2012

Info Care este obiectul profesiei noastre?

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7 din 2012

Info RECENZIE - Giuseppe MARTINICO, Lo spirito polemico del diritto europeo. Studio sulle ambizioni costituzionali dell'Unione

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2012

Info Vizita Inner Temple în România

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7 din 2012

Info Interviu cu Norbert Reich

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2012

Info Presentation of book gathering interviews held with well-known personalities in the field of European Union law: ''Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU Law''

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2012

Info Raport al Comisiei privind o protecţie socială de bază

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2012

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1-30 septembrie 2012

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 8 din 2012

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1 septembrie 2012 - 22 octombrie 2012

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 7 din 2012

Info Portalul Noulcodcivil.ro

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 8 din 2012

Info Revue critique de droit international prive Nr. 2. Avril-Juin 2012. Trimestrielle pp. 247-484

publicat in Pandectele Romane 10 din 2012

Info Revue trimestrielle de droit civil. Julliet, septembre 2010, nr. 3, pages 412-668

publicat in Pandectele Romane 10 din 2012

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01-31 octombrie 2012

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2012

Info Activitate sindicală Congresul al V-lea al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2012

Info Din activitatea Organizaţiei Internaţionale a Muncii - Criza locurilor de muncă pentru tineri: timp de acţiune

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2012

Info Manifestări ştiinţifice

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2012

Info The Future of European Property Law

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 6 din 2012

Info Antitrust Federalism in the EU and the US1

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 6 din 2012

Info Dreptul constituţional al Uniunii Europene, Editura Universitară, 2012

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 6 din 2012

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1-30 noiembrie 2012

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 10 din 2012

Info RECENZII - Bogdan IANCU, Legislative Delegation. The Erosion of Normative Limits in Modern Constitutionalism*

publicat in Pandectele Romane 12 din 2012

Info I. DOCTRINĂ CONSIDERAŢIUNI ASUPRA ADAGIULUI JURIDIC «Nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans»^1

publicat in Pandectele Romane 12 din 2012

Info IZVOARELE DREPTULUI COMERCIAL[1]

publicat in Pandectele Romane 12 din 2012

Info The name of the game: football

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 10 din 2012